logo

  • Ortak veri tabanı üzerinde çalışan bütünleşik yapı
  • Çok kullanıcılı veri erişimi
  • Cluster ve load-balanced desteği
  • Ölçeklenebilme
...
  • Oracle Database 12c, 11g
  • Oracle Exadata Database Machine
  • Oracle Exadata Storage Machine
  • Oracle Database Appliance 
  • Oracle Real Application Clusters