logo

YENİLİKÇİDİR
Gelecek odaklı, açık ve gerçekçi vizyonuyla, yeni fikirleri ve yaratıcılığı teşvik eder. İleri teknolojilere yatırım yaparak, ürün ve hizmetlerde NİTELİK FARKI oluşturur. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyip, tüm kullanıcıların yararına sunar.
 
İNOVATİFTİR
Ar-Ge Biriminin DEĞER YARATAN çıktılarıyla, ekonomik/toplumsal fayda sağlayacak yeni fikirler, yöntemler, ürünler geliştirir.
 
DEĞİŞİMİ YÖNETİR
Değişimi sürekli hale getirerek kurumsallaştırır. Değişen Kurum ihtiyaçlarını, amaç, hedef ve ilkelerine uygun olarak karşılar.
 
SEKTÖRE YÖN VERİR
Başarılarıyla sektörde etkileşim gücü yaratarak, kurumların değer standartlarını ve BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTİR.
 
GÜVENİLİRDİR
Sadece sağlık sektörüne odaklanmış, 16 yıldır bağlı olduğu yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir firma olarak, tedarikçi olmaktan öte GÜVENİLİR İŞ ORTAĞI dır.
 
BİRLİKTE ÇALIŞIR
Sağlıkla ilgili her alanda, yenilikçi ve yüksek kalitede çözümler sunmak için, teknoloji ortaklarıyla birlikte çalışarak etkinliğini artırır. Dış sistemlerle tam entegre olarak, TAKIM ANLAYIŞINA İNANIR.
 
ETİKTİR 
İnsana, emeğe, Fikri Mülkiyet Haklarına, bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir, genel kabul görmüş etik normlara uygun davranır.
 
YETKİNDİR
Sağlık Kuruluşlarının tıbbi, idari, mali süreçlerini yönetmek için gereken hastane işletimi deneyimine, bilgisine ve yeteneğine sahiptir.