logo

         Kemoterapi Modülü
 • Protokol tanımları (Ad, kür tekrar süresi, protokol açıklama, ilgili bölüm vb)
 • Protokole hemşire uygulamaları ve diyet order ekleme
 • Protokol onay uygulaması (Uzman, Eczacı ve hemşire), bu verinin protokol bazında parametrik düzenlenmesi
 • Dinamik İstatistik raporlar (yaş cinsiyet, tanı, protokol, sağ kalım süresi/istatistiği vb)
 • Tedavi aktivite izleme, tedavi planlama
 • Tedavi listesi, tedavi odası planlama, oda doluluk takibi
 • Tanımlara göre otomatik kür ve seans oluşturma, otomatik kemoterapi order
 • Kür sayısı düzenlenme, protokolden gelen doz bilgilerinin değiştirlebilmesi, max doz kontrolü
 • Tüm protokollerde kullanılan ilaçların toplu olarak değiştirilebilmesi
 • İlaç tanımlarında satır bazında otomatik doz hesabı (Kilo, Vücut Yüzey alanı, Karboplatin)
 • Tedavi erteleme, durdurma, değiştirme 
 • Çoklu/tekli infüzyon hizmeti

        Diğer Bazı Spesifik Modüller

Kanser Evreleme, Radyoterapi, Hematoloji, Kemik İliği Transplantasyon,  Çalışan Sağlığı Takip ve İzlem, Hastane İndikatör İzlem, Alerji Modülü, Hastane Maliyet Analizi,  Turizm Hastaları İzlem ve Fiyatlandırma, Medikal Order Modülü, Hemşire Bakım Planı, Antibiyotik İzlem, Gebelik Takip, Çocuk/Bebek İzlem, Hastane İnfeksiyon Takibi