logo

Nucleus Medikal Bilgi Sistemi'nin sunduğu 135'den fazla modül arasında klinik ve yönetimsel alanı da güçlendiren spesifik modüller, klinisyenlere ve diğer kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır; Kanser Evreleme, Radyoterapi, Kemoterapi, Hematoloji, Kemik İliği Transplantasyon, İmmünoloji Laboratuvarı ve Doku Bankası,  Çalışan Sağlığı Takip ve İzlem, Hastane İndikatör İzlem, Alerji Modülü, Hastane Maliyet Analizi, Yönetim Karar Destek, Turizm Hastaları İzlem ve Fiyatlandırma, Medikal Order Modülü, Hemşire Bakım Planı, Antibiyotik İzlem, Gebelik Takip, Çocuk/Bebek İzlem, Hastane İnfeksiyon Takibi