logo

Üç Katmanlı Mimari
  • Kullanıcı Arayüzleri (Mobil, Web, Masaüstü)
  • İş Kuralları (Business Logic)
  • Veri (Data)
 
Çok Kullanıcılı Kurumsal Tasarım 
  • Optimize edilmiş tasarım (Oracle VTYS)
  • Dinamik iş kuralları
  • Parametrik altyapı (Üniversite, Özel ve TKHK Hastaneleri)