logo

         Medikal Takip Modülleri
 • Hasta Medikal Takip
 • Dinamik Epikriz İşlemleri 
 • Medikal İmaj Uygulamaları 
 • Konsültasyon Sistemi
 • Reçete Modülü
 • Aşı Takip
 • Çocuk/Bebek izlem
 • Hasta Rapor Düzenleme 
...
 • Ameliyathane
 • Anestezi
 • PCA Takip ve İzlem
 • Yatan Hasta Takip
 • Hastane İnfeksiyon Takibi
 • Diyet İzlem
 • Medikal Order 
...
 • Hemşire İşlemleri
 • Hemşire Bakım Planı
 • Uzman Sistem (Hemşirelik tanı önerme sistemi)
 • Hemşire Fizik değerlendirme/Gözlem
 
         Tedavi Takip Modülleri
 • Hematoloji Hasta Takip 
 • Kemik İliği Transplantasyon İzlem
 • Hematoloji Laboratuvarı
...
 • Kemoterapi Protokolleri
 • Kanser Evreleme
 • Radyoterapi
 • Kanser Kayıt Formu
...
 • Fizik Tedavi 
 • Diyaliz 
 • Ağız ve Diş Sağlığı 
 • Gebelik Takip
 • Diyabet İzlem
          *Tüm modüllerle ilgili dinamik istatistik ve aktivite izlem ekranları