logo

Monad, Leibniz felsefesinin temel kavramlarından biri olarak kullanılmış bir terimdir. Gelişim fikri, ilk kez 17. yüzyılda, Monadlar öğretisinde içerilmiştir. Gelişim rastlantısal olarak belirlenmiş, yalıtık bir kavram olmadığından varlık, monad öğretisi yoluyla açıklanarak, evren kavrayışı oluşturulmuştur.
 
Monadların  Nitelikleri:
Algılama Niteliği: Algılama birlik içinde çeşitlilik anlamı taşır. Bu da çokluğun basitteki sunumu demektir. Varlığın sonsuz ayrıntısı Monadda her an kendini gösterir.
 
İsteklilik Niteliği: Her monad, daha karanlık algıdan, daha aydınlık algıya geçme yolunda kendiliğinden bir eğilim içerir.