logo

         Tetkik 
 • Tetkik istem yönetimi 
 • Hasta/örnek etiketleme
 • Örnek Kabul/Ret 
 • Tetkik seviyelendirme (acil, rutin vb)
 • Dış tetkik görüntüleme, aktivite raporu, maliyet izlem
 • Kullanıcı bazlı dinamik panel/paket oluşturma
 • Web servis entegrasyonu (dış kuruma tetkik girişi/sonuç gönderme)
 • Web üzerinden randevu planlama 
 • Tetkik seçimi sırasında hekime bilgi desteği
 • Tetkiklerin, diğer bazı tetkiklerle birlikte istenmesinin ve tetkik tekrarının önlenmesi, uyarılar
 • Özel tetkikler için spesifik bilgileri sisteme girme zorunluluğu
 • Tetkik sonuçlanma zamanının hesaplanması
 • Her laboratuvar birimine özgü tetkik sonuçları için giriş ekranları (kodlu/manuel) 
 • Özellikle Gastroenteroloji tetkikleri için görüntü ve video kaydı 
 • Laboratuvar, Radyoloji sonuç raporları, özel formatı olan raporlar ( eko, koroner anjiografi, PTCA, EMG vb ) için dinamik ekranlar
 • Radyoloji raporlarının direkt ses olarak kaydedilmesi
 
         Laboratuvar
 • Laboratuvar Sonuç Validasyon
 • Laboratuvar Kalite Kontrol ve Westgard Uygulamaları
 • Laboratuvar (sarf ve radyolojik) malzeme takibi
 • Birim, kişi ve cihaz bazında laboratuvar malzemeleri kullanım detayları, kritik stok seviyeleri, dönem ortalamaları, kit miat takipleri
 • Web üzerinden Laboratuvar ve tetkik sonuçları
 • Personel, cihaz ve işlem bazında tekrar istatistikleri 
 
         Laboratuvar Kalite Kontrol 
 • Cihazlarda çalışılan testlere ait dinamik kalite kontrol tanımları
 • Sonuçların dönemlik olarak görüntülenmesi, Levey–Jennings grafiği 
 • Westgard kural ihlalleri görüntüleme
 
         Patoloji
 • Patoloji tetkik istek/kabul/preparat takip, sonuç/onay ve raporlama
 • Biyopsi sonuçlarını audio kayıt desteği ile saklama
 • Biyopsi raporu
 • Makroskopi, mikroskopi rapor şablonları 
 • Dijital imajları patoloji raporuyla ilişkilendirme
 • Metin arama, demogafik bilgiler, patoloji istekleri alınma yeri, şekli, yöntem bilgisi ve ameliyat kriterleri 
 • Atama kurallarına göre iş listeleri 
 
         Mikrobiyoloji 
 • Mikroorganizma ve antibiyotik tanımlama/ilişkilenirme
 • Kültür ve antibiyotik duyarlılık vb istemlerinin SUT kodlarına uygunluğu
 • Otomatik kültür sonuç metni
 • Mikrobiyoloji Duyarlılık Raporu
 • Panik değer tanımı
 
         İmmünoloji Laboratuvarı ve Doku Bankası
 • Donör kaydı
 • Doku laboratuvarı test istek/sonuç giriş
 • Doku tarama ve istatistik işlemleri
 • Fenotip bilgileri, raporlama, bekleme listesi
 • Dinamik olarak tanımlanan PRA, B51, B52 vb tetkikleri
           *Tüm modüllerle ilgili dinamik istatistik ve aktivite izlem ekranları