logo

  • İsteklerin kayıt altına alınması ve takibi
  • Yeni versiyonların yüklenmesi
  • Ek modül ve uygulamaların devreye alınması ve eğitimi
  • Yerinde saha ziyareti
  • Mevzuat değişikliklerinin devreye alınması