logo

          Yatan Hasta
 • Planlama (dinamik kurallar), hasta listesi 
 • Oda/yatak yönetimi/raporlama
 • Yatış/refakatçi/taburcu/sevk işlemleri
 • Hasta takip 
 • Tedavi planı 
 • Reçete yönetimi 
 • Diyaliz, Fizik tedavi vb modüller
 • Ameliyathane planlama, raporlama
 • Hastanın sağlık seyriyle ilgili bilgiler (ilaç dozaj, ameliyat bilgileri, vb)
 • Konsültasyon istemi/İzlem
 • Anamnez, Epikriz ve Ameliyat Notu
 • İstişare sistemi, istek notu, danışma sonucu, danışma uyarı 
 • Hemşire istasyonu
 • Kol bandı kimlik bilgileri 
 • Hasta eğitimi
 
          Hemşirelik Bilgi Sistemi 
 • Hemşirelik gözlem ve takip işlemleri
 • Bölüm tabanlı hasta bakım planı (test, görüntüleme ve prosedürler), eğitim planları
 • NANDA teşhis seti (tanımlar, hemşirelik teşhis girişi, eylemler, müdahaleler vb)
 • Bölüm bazında  hemşirelik tanıları, girişimleri, gösterge tanımları, değerlendirme bilgileri
 • Heyerarşik tanım düzenleme, otomatik tanı listesi,  ilişkili faktörler ve tanımlayıcı özellikler
 • Tasarlanabilir dinamik Formlar (hasta bazında öykü formu, hemşire fizik değerlendirme, düşme takip formu, basınç ülseri takip vb)
 • Çalışma zamanı, performanslar, grafiksel olarak dönemlik aktivite raporları
 • Diyet order
 • Hizmet kodu ile ilişkili otomatik fiyatlandırma
 • Kemoterapi tedavi prosedürleri, kemoterapi protokolü giriş, otomatik tedavi planı, tedavi listeleri ve faaliyetleri
 • Otomatik ilaç-ilaç etkileşimleri, yaş, cins, vücut ağırlığı vb. özelliklere göre ilaç dozu ve sıvı miktarı hesaplamaları
 • Otomatik tanı listeleri
 • Medikal Süreçlere ait verilerin mobil uygulamalar aracılığıyla kaydedilmesi, izlenmesi
 • Sınıflandırılmış tanı ve görüntüleme, iş listesi-randevu erişimi
 • Hemşirelik müdahaleleri/uygulamalarının Eczane Modülü ile ilişkilendirilmesi
 • Veri istatistikleri
 • Yönlendirici talimat, resim ve bilgilere aynı ekrandan erişim
 • Risk değerlendirme skala tanımları
 • Hastanın ağrı skalası ve ağrı değerlendirme
 • Aldığı çıkardığı takibi,
 • Order’da verilen serumların otomatik olarak ekrana eklenmesi, beklenen serum bitiş tarihinde uyarı
 • Kaynak yönetimi, nöbet takibi planlama ve izlem
 • Cheltenham hasta sınıflama skalası kullanılarak iş yükü hesabı
 • Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik tüm formlar ve raporlar
 • Olay bildirim formları ve işlemleri
 
          Klinik Uygulamalar
 • Entegre LIS, Mikrobiyoloji, RIS, PIS,
 • Kan Bankası, Doku Tipleme, Transplantasyon Modülleri
 • Diyaliz, Fizik tedavi Modülleri
 • Dinamik Klinik Form Altyapısı (teşhis bazlı, departman bazlı, kullanıcı tanımlı klinisyen tabanlı formlar)
 • Order Formları (laboratuar testleri, radyoloji, kardiyoloji görüntüleme, patoloji testleri, prosedürler vb)
 • Order Setleri / departmanları
 • Klinik Raporlama Sistemi
 
           *Tüm modüllerle ilgili dinamik istatistik ve aktivite izlem ekranları