logo

  • Tüm kullanıcıların sisteme dahil edilmesi
  • Zorunlu alan ve tutarlılık kontrolleri
  • Etkin yetkilendirme
  • Yüksek medikal veri kalitesi
  • Araştırmalar için veri toplama
  • Karar destek sistemlerini geliştirme
  • Kağıtsız hastane modeli
  • Hızlı ve kolay veri analizi