logo

  • Üst Düzey ve arabirim yöneticilerine uygun raporlama
  • Yönetim fonksiyonlarının optimizasyonu
  • İş akış süreçlerinin optimize edilmesi
  • Stratejik planlama
  • İlaç ve Tıbbi Malzeme alım-stoklama-Tüketim İzlem
  • Medikal Süreç Yönetimi
  • Faturalama-ciro izlem, hedef Takip
  • Personel Aktivite İzlem
  • Dinamik Konsolidasyon altyapısıyla veriye hızlı erişim