logo

Geliştirdiği NUCLEUS Medical Bilgi Sistemi ve ürün geliştirme-teknik destek danışmanlık-proje yönetimi hizmetleriyle eşsiz bir değer zinciri yaratan Monad,  HIS (Hastane Bilgi Sistemi), LIS (Laboratuvar Bilgi Sistemi), RIS (Radyoloji Bilgi Sistemi) PACS (Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi) ve PIS (Patoloji Bilgi Sistemi) yazılımlarını tek bir kaynaktan, bütünleşik ve modüler olarak sağlamaktadır.