logo

 • Uluslararası güvenlik standartlarına uyum
 • Sağlık Bakanlığı  “Bilgi Güvenliği Politikaları” na uyum
 • Her işlemin kullanıcı, tarih, saat, IP vb bilgileriyle kayıt altına alınması (logging)
 • Sayısal imza 
 • Gizli hasta, gizli bölüm, gizli sonuç uygulamaları
 • Birden fazla kimlik doğrulama ve hiyerarşik yetkilendirme (Kullanıcı, rol bazlı)
 • Otomatik yetki devri
 • Dönemlik şifre yenileme
 • Çoklu yetki düzeyleri ve grupları tanımlama, her kullanıcı grubu için veri giriş, güncelleme ve rapor alma yetkileri
 • Otomatik log-out uygulaması
 • Birden fazla PC'de aynı kullanıcının login olmasının engellenmesi
 • Endüstri standardı güvenlik uygulamaları ve donanım
 • Yedeklilik, İş sürekliliği, Felaket Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery Center)