logo

          Faturalama
 • Elektronik faturalama
 • Medikal muhasebe  
 • Online demografik veri güncelleme
 • Online sorgulama
 • Fatura, icmal fatura ve taahhütname takip
 • Online talep formları, sigorta bilgileri, günlükler
 • Makbuzlar, düzenlemeler, iadeler 
 • Otomatik çalışma listeleri, görevler, tutarlılık kontrolleri, fiyat revizyonları vb
 • Hesap Özeti ve temel hesap bilgileri
 • Post işlemleri, ödemeler, iadeler, onay işlemleri 
 • Özel çalışma listeleri 
 • Dönemlik aktivite
 • Gelir, nakit akışı, görev istatistikleri, red istatistikleri
 • Mali durum raporlaması
 • Hasta veya güvenlik kurumu hesapları
 • MEDULA projesine uygun veri düzenlenme ve gönderme
 • SUT kuralları uygulama
 • Paket karlılık raporları
 • Notlar ve hatırlatmalar
 • Hızlı veri girişi
 
          Kurum Anlaşmaları ve Fiyatlandırma
 • Paket bazında fiyat listeleri
 • Özel sigorta işlemleri 
 • Dinamik, kural bazlı fiyatlandırma 
 • Dinamik anlaşma kuralları tanımlama
 • Anlaşma kopyalama fonksiyonu 
 • web servisleriyle otomatik provizyon ve faturalama işlemleri 
 
          Finansal Süreçler
 • Kurum Anlaşmaları ve Fiyatlandırma 
 • Doktor Hakediş 
 • GSS e-fatura entegrasyonu
 • Performansa Dayalı Döner Sermaye (Üniversite)
 • Hastane Maliyet Analizi
 • Faturalandırma Yönetimi ve Medikal Muhasebe
 • Vezne İşlemleri
 • Paket İşlemleri 
 • Sponsor İşlemleri
 • Ödeme Takip 
 • Doktor Performans
 • Otomatik Medula İşlemleri
 • Turizm Hastaları İzlem ve Fiyatlandırma
          *Tüm modüllerle ilgili dinamik istatistik ve aktivite izlem ekranları