logo

         CPOE (Elektronik Order)
 • Kullanıcı dostu CPOE, order girişi, order grafik 
 • Kullanıcı tanımlı order setleri, yinelenen order, order durdurma
 • Multi-disipliner  hekim ekranı 
 • Hemşirelik modülü ile entegre
 • Uyarılar (alerji, ilaç alerjisi vb)
 • Tedavi defteri, İlaç-doz, teşhis, kilo, yaş, laboratuar sonuç vb kontroller. 
 • Order önizleme, listeleme, çıktı
 • Otomatik dağıtım sistemi entegrasyonu 
 • Toplam parenteral Beslenme order (TPN)
 • ICD-10 Tanı kodları
 
          EMR (Elektronik Hasta Dosyası)
 • Tıbbi geçmiş
 • Bakım
 • Güncel ve geçmiş ilaçlar
 • Laboratuvar
 • Radyolojik görüntüleme
 • Rapor ve sonuç görüntüleme
 • Branş bazında dinamik anamnez formları
 • Klinik notlar
 • Dinamik epikriz şablonları
 • Hemşirelik bakımı
 • Konsültasyon istek/karşılama
 
         Yönetim Karar Destek  
 • Tıbbi ve mali kaynakların analizi
 • Gelir/gider projeksiyonu 
 • SGK kurallarına göre anlık ciro hesabı
 • Kullanıcı aktiviteleri, hizmet girişi/konsültasyon istek ve karşılama/poliklinik/ameliyat/takip/tetkik/sarf sayısı vb
 • Grafik destekli raporlama (günlük, haftalık, aylık, yıllık, istenilen tarih aralığında)
 • Bölüm/doktor bazında performanslar, gelirler, ilaç-sarf malzeme maliyetleri
 • Medikal muhasebe performansı izlem
 • Medikal istatistikler, demografik bilgiler, tanılar vb
 
            *Tüm modüllerle ilgili dinamik istatistik ve aktivite izlem ekranları