logo

         Cerrahi
 • Cerrahi bölümlerin kaynak  yönetimi
 • Cerrahi istek formları, ameliyathane, takım, zaman planlaması 
 • Hizmetlerin ve kullanılan malzemelerin giriş/çıkış/stok/istek işlemleri
 • Anestezi öncesi, anestezi esnasında ve sonrasında hasta takibi 
 • Ameliyat notu, rapor editörü
 • Ameliyat listesi, hasta ameliyat bilgileri
 • Prosedür raporlama (görüntü / dosya eki, görüntü düzenleme ve açıklama)
 • Monitör entegrasyon (vital parametre izlem)
 • LCD ekranla hasta yakını bilgilendirme  (Hasta Ameliyatta, Hazırlanıyor, Yoğun Bakımda vb) 
 • Ameliyat aktivite, ekip aktivite, ameliyat süreleri raporları 
 • Girişim bazında postop ve preop anestezi bilgilerinin kaydı
 • Sıvı dengesi, kan transfüzyonu takibi
 • Anestezi anamnezi 
 • İşlem öncesi, hasta güvenliği, anestezi tekniği vb. formlar 
 
                  *Tüm modüllerle ilgili dinamik istatistik ve aktivite izlem ekranları