logo

Monad, PPP (Kamu Özel Ortaklığı) projelerine ve Sağlık kuruluşlarının inşa süreçlerine yönelik olarak; tasarım, fizibilite, yapısal analiz, süreç, personel ve organizasyonel  planlama, sağlık bilgi sistemleri ve IT yapısı alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Entegre sağlık kuruluşlarına, Büyük ve orta ölçekli Üniversite Hastanelerine, Özel Hastane Gruplarına, büyük ve orta ölçekli Özel Hastanelere ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastanelerine Sağlık Bilgi Sistemlerinin tedariği, sistem kurulumu, eğitim-destek hizmetlerini sağlamaktadır.