logo

 • Personel Yönetimi
 • Sicil Yönetimi
 • İzin Takip
 • Nöbet Takip
 • Tahakkuk 
 • Evrak Takip
 • Demirbaş Takip
 • Cihaz Takip /Arıza Yönetimi
 • Morg 
 • Hastane İndikatör İzlem
 • Klinik Kalite Değerlendirme Raporu (Sağlık Bakanlığı)
 • Eğitim Planlama ve Değerlendirme
 • Çalışan Sağlığı Takip ve İzlem
 • Anket 
 • Kalite Doküman İşlemleri
 • Toplantı/Görev Planlama
 • Bilimsel Araştırama takip /Faturalandırma
 • Olay Bildirim
           *Tüm modüllerle ilgili dinamik istatistik ve aktivite izlem ekranları