logo

 • Benzersiz içerik ve işlevsellik
 • Spesifik modüller (Kanser Evreleme, Radyoterapi, Kemoterapi, Yoğun Bakım, Hematoloji, Kemik İliği Transplantasyon, İmmünoloji Lab ve Doku Bankası, Gebelik Takip, Çocuk/Bebek İzlem, Mikrobiyoloji, Patoloji)
 • Hibrit ve parametrik altyapı (web, mobil, desktop vb)
 • Tedavi süreci Planlama (Kemoterapi, Radyoloji, Fizik Tedavi, Hemodiyaliz)
 • Branşa özel tasarlanabilen muayene formları
 • Dinamik raporlama (Epikriz, tetkik vb) 
 • Dinamik medikal istatistik ve kontrol
 • Dinamik fiyatlandırma
 • Otomatik Medula işlemleri
 • Elektronik order
 • Ödeme takip ve izlem
 • Ciro takip
 • Konsinye Takip
 • İhtiyaç analizi
 • Merkezi sistem
 • Çoklu işletme organizasyonu; Sağlık Kampüsleri PPP (Public Private Partnership), Üniversite Hastaneleri, Grup Hastaneler, Özel Hastaneler ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastaneleri
 • Ortama özel değişikliklerin ürünün bütününe yansıtılması
 • Yeni işlevlerin eklenmesinden varolan işlevlerin etkilenmemesi
 • Donanım ve yapılandırma bağımsızlığı
 • Tam entegrasyon 
 • Yük dengeleme